Raport de activitate 2019

Cuvântul preşedintelui

Anul 2019 a fost pentru Asociaţia Om Bun un an deosebit, care a marcat intrarea noastră în rândul ONG-urilor care implementează proiecte pe fonduri europene în folosul comunităţii. A fost un an în care ne-am întărit fundaţia şi a am fost declaraţi eligibili într-un proiect major de peste 300 mii euro, în colaborare cu ISU Chişinău. Am ajutat la modernizarea Centrului de Transfuzii de la Paşcani, ne-am păstrat acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi ne-am înscris în registrul ANAF al entităţilor ONG.

Raportul anului 2019 al Asociației Om Bun cuprinde proiectele și activitățile pe care le-am desfășurat, realizările pe care le-am avut, voluntarii şi partenerii care au contribuit la realizarea lor și multe altele.

Am adăugat şi câteva informaţii financiare, întrucât credem în transparenţa fondurilor iar cei care ne ajută, de exemplu prin redirecţionarea a 2% din salariu, trebuie să ştie destinația banilor pe parcursul anului trecut.

Mulţumim celor care ne-au fost aproape: voluntari, donatori, parteneri, susținători!

Preşedinte

Burlacu Mihaela

 Scopul Asociaţiei Om Bun este desfăşurarea de activităţi care să contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale din judeţul Iaşi prin realizarea obiectivelor asumate de către Asociaţia Om Bun:

 1. îmbunătăţirea serviciilor sociale, a servicilor medicale şi a serviciilor publice de ocupare
 2. organizarea, desfăşurarea şi finalizarea de programe/cursuri de formare profesională a adulţilor, în conformitate cu actele normative în vigoare privind reglementarea acestei materii
 3. desfăşurarea de activităţi umanitare şi de întrajutorare care să îmbunătăţească condiţiile de trai ale categoriilor de persoane defavorizate sau nevoiaşe, indiferent de vârstă, aflate sau nu în îngrijirea instituţiilor de ocrotire socială
 4. implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii
 5. facilitarea accesului la educaţie prin formare profesională şi integrarea pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile
 6. Protejarea patrimoniului cultural, promovarea tradiţiilor şi a moştenirii culturale prin evenimente şi acţiuni naţionale şi internaţionale, inclusiv reabilitarea şi modernizare unor monumente istorice
 7. Creşterea gradului de conştientizare în rândul cetăţenilor din România şi nu numai cu privire la riscurile dezastrelor naturale
 8. orice alte obiective considerate necesare de către membrii Consiliului Director

 

Pentru Asociatia Om Bun, anul 2019 a fost marcat de:

► aprobarea proiectului “Improving response time for emergency situations in the cross-border area by renovating and equipping the infrastructure necessary for training and effectively managing the population in the provision of first aid”, in colaborare cu ISU Chisinau, finantat din fonduri transfrontaliere, in valoare de aprox. 326.000 Euro

► sponsorizarea cu suma de 9.000 lei Centrul de Transfuzii de la Pascani, pentru modernizarea si infiintarea acestuia

►  Incheierea unui parteneriat pentru sustinerea editiei a treia a Crosului Siretului

► Implementarea editiei a treia a proiectului  „Activand ca voluntar, devii Om Bun”, finantat din fondurile DJTS Iasi

► Continuam sprijinirea copiilor buni la scoala, care provin din medii defavorizate

► In 2019, am ajutat 25 cazuri sociale, care au beneficiar de sponsorizari in valoare de   aproximativ 42.000 lei

►Am achizitionat si donat catre Palatul Copiilor, filiala Tibanesti, pentru copii, un kart in valoare de 3.350 lei

►am organizat a doua editie a balului Oamenilor buni, la Hotel Ciric, cu participarea a peste 120 de persoane

Situatia financiara:

 • suntem inscrisi in registrul entitatilor al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
 • am implementat politica GDPR in intreaga asociatie
 • veniturile totale au fost in crestere fata de 2018, in 2019 fiind de aproximativ 100.000 lei
 • excedentul anului 2019 a fost de 4.459 lei
 • asociatia are la acest moment un numar de 5 voluntari constanti