Cum sa devii voluntar

Cu o simpla cerere, te poti alaturi echipei noastre, o echipa tanara si dornica de munca!

Oricine doreste sa devina voluntar al Asociatiei Om Bun  ne poate contacta direct la numarul de telefon afisat la contract sau la adresa de email asociatiaombun2010@gmail.com.

In conformitate cu prevederile Legii 78/2014, activitatea de voluntariat se face in baza unui contract de voluntariat.

Care sunt drepturile voluntarului în contractul de voluntariat?

Contractul de voluntariat trebuie să conţină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

a) dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;

b) dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;

c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;

d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

Ce prevede legiuitorul referitor la obligaţiile voluntarului în contractul de voluntariat?

Potrivit legiuitorului,contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:

a) obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;

b) obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;

c) obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;

d) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

e) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

Retinem si faptul ca, răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă.

Care sunt drepturile organizaţiei-gazdă în contractul de voluntariat?

În ceea ce priveşte organizaţia-gazdă, contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale acesteia:

a) dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;

b)dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia gazdă;

c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucarea datelor cu caracter personal

In vederea respectarii Legii voluntariatului, sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare intocmirii contractelor de voluntariat si completarii registrului voluntarilor, conform Legii 78/2014.

Refuzul dvs. determină refuzul asociatiei de a intocmi contractul de voluntariat si a oricarei colaborari cu dumneavoastra.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt utilizate doar de catre Asociatia Om Bun conform Legii 78/2014 precum si in relatia cu institutiile statului care au competentele legale in a solicita aceste informatii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la presedintele Asociatiei Om Bun pe adresa de email asociatiaombun2010@gmail.com sau direct la sediul asociatiei. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.