Proiecte finalizate

Scoala de vara pentru 50 de copii din mediul rural

Am finalizat proiectul „Să fim, din nou, copiii de altădată!”, finanțat din fondurile Direcției Județene pentru Sport şi Tineret Iaşi, care se desfășoară în perioada 06.09.2021 – 06.11.2021, în comuna Țibănești, județul Iași.
Proiectul are ca scop îmbunătățirea competențelor de viață a 50 de tineri marginalizați/excluși social, în vederea creșterii gradului de incluziune socială.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
👉 Crearea unor instrumente de educație non-formală adaptate nevoilor actuale ale 50 de tineri marginalizați/excluși social din județul Iași;
👉 Dezvoltarea aptitudinilor şi abilităților sociale, civice şi de viață în cadrul unei tabere de vară organizată în comuna Țibănești, în perioada 13.09. – 23.09.2021, pentru 50 de tineri marginalizați/excluși social;
👉 Organizarea unei excursii de o zi in Municipiul Iasi pentru acestia
👉 Cooptarea în activități civice și de protecția mediului a 50 de tineri, având ca beneficiari indirecți peste 1000 de persoane din județul Iași, membri ai comunității locale;
👉 Organizarea unei campanii de informare și promovare a egalității de gen, egalității de șanse și anti-discriminatorii.

 

All for one, one for all!

Asociaţia Om Bun a implementat in cursul anului 2020, in perioada mai – noiembrie,  proiectul <<All for one, one for all!>>, câştigat la concursul de granturi mici în cadrul proiectului Shaping Fair Cities, finanțat de Comisia Europeană, prin BRCT Iaşi.

Proiectul prevede promovarea obiectivelor Agendei 2030 la nivelul judetului Iasi și conștientizarea implementării acesteia în România, cu accent pe obiectivele 5 (egalitate de gen), 11 (orașe durabile), 13 (acțiune climatică) și 16 (pace, justiție și instituții eficiente).

Obiectivele acestui proiect sunt:

–  să crească gradului de cunoaștere a publicului cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 2030

–  să genereze sprijin din partea publicului pentru adaptarea / localizarea Agendei 2030 în județul Iași.

Valoarea proiectului este de 16.127 Euro, dintre care 807 Euro reprezintă cofinanţarea Asociaţiei Om Bun.

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, reunite informal şi sub denumirea de Obiective Globale (sursa: MAE.ro)

 1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
 2. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.
 3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.
 4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
 5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
 6. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.
 7. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
 8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.
 9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.
 10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.
 11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
 12. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.
 13. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.

Site-ul proiectului il gasiti aici

Alte proiecte implementate:

 • Activand ca voluntar, devii Om Bun, editia I, II si III
 • Crosul Siretului, editia a III-a
 • Un pas mic pentru o lume mare (infiintarea unui centru IT si a unei biblioteci cu peste 1.000 volume in comuna Tibanesti)
 • Femei active in mediul rural
 • Copil bun, copil de la tara
 • Modernizarea dispensarului medical din comuna Tibana
 • Infiintarea dispensarului medical in satul Cuza – Voda, comuna Popricani
 • Google AdGrants