Proiecte în derulare

  • PROFESSIONAL ACTIVATOR
Scopul proiectului este dezvoltarea și implementarea unui pachet de servicii integrate și personalizate pentru 201 de șomeri și persoane inactive din regiunea Nord-Est privind facilitarea tranziției la o viața profesională activă prin participarea la programe de formare profesională, furnizarea de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, plasarea pe piața muncii pentru 91 de persoane precum și acordarea acestora unor stimulente suport adaptate specificului locului de muncă.
Membrii grupului țintă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Au vârsta cuprinsă între 15 și 65 de ani;
Au domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Nord-Est;
Fac parte din una dintre categoriile menționate mai sus.
Nu vor face parte din grupul țintă:
Tinerii NEETs șomeri (ex. tineri NEETs șomeri de lungă durată, tineri NEETs aparținând minorității roma, tineri NEETs din mediul urban sau rural, etc);
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS1: Creșterea gradului de inserție pe piața muncii a 201 de șomeri și persoane inactive din Regiunea Nord-Est (cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație) prin informarea și consilierea profesională a acestora, pe o perioadă de 12 luni;
OS2: Sprijinirea tranziției la o viață profesională activă a 91 de șomeri și persoane inactive din Regiunea Nord-Est (cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație) prin furnizarea de servicii de mediere și plasare pe piața muncii, pe o perioadă de 12 luni;
OS3: Îmbunătățirea și consolidarea competențelor profesionale și aptitudinilor a cel 161 de șomeri și persoane inactive din Regiunea Nord-Est (cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație) prin înscrierea celor 201 de membrii GT la participarea de programe de formare profesională de tip calificare și de tip inițiere, pe o perioadă de 8 luni;
Perioada de implementare: 03.01.2023 – 31.12.2023
Bugetul proiectului: 4,420,276.79 RON
  • IMPACT JUST, pentru drepturile omului

Proiectul „IMPACT JUST – Îmbunătățirea Mecanismelor și Politicilor Actuale privind Condițiile și Tratamentul persoanelor private de libertate”, depus în cadrul apelului nr. 5 ”Drepturile Omului – implementare la nivel național”, organizat în cadrul Programului „Dezvoltare Locală”, finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 şi Guvernul României a fost aprobat. Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului este de 4.097.474,18 lei iar partenerul nostru este Penitenciarul de Maxima Siguranta Iasi.

 

  • Impreuna cu ISU Chisinau, dotam un centru de prim ajutor!
  În perioada 07.08.2020 – 07.02.2022, Asociaţia Om Bun va implementa proiectul      <<Improving response time for emergency situations în the cross-border area by renovating and equipping the infrastructure necessary for training and effectively managing the population în the provision of first aid>>, în parteneriat cu Centrul Republican de Instruire din cadrul IGSU Chişinău, finanţat din fonduri transfrontaliere, cu o valoare totală de 326,525 Euro.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:
– Modernizarea şi dotarea unui centru de instruire pentru prim ajutor în Republica Moldova
– Instruirea a 1360 de persoane din 10 localităţi din România şi Republica Moldova în ceea ce înseamnă acordarea de prim ajutor, dintre care 1000 de copii, 300 de persoane adulte şi 60 de angajaţi ai IGSU Republica Moldova
– Creşterea gradului de implicare a populaţiei în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de urgenţă
– Derularea unei campanii de împădurire care să implice 300 de persoane

 

  • Girceni, eu decid!

“Gîrceni: Eu Decid”, proiect aflat in derulare, cu finanțare de la FRDS, în cadrul apelului de proiecte “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor” – Runda a 2-a.
Grantul de peste 2,7 milioane de lei a fost oferit de statele europene Islanda Liechtenstein și Norvegia în cadrul programului de Dezvoltare Locala, privind reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor.