Proiecte în derulare

  • Schimb de experienta cu tinerii din Polonia!
Primul proiect Erasmus!
Asociația Om Bun împreună cu Fundația Tu brzoza din Polonia va implementa proiectul
„Make me shine”, finanțat din fondurile Erasmus+ – Youth exchange.
Schimbul de experiență între tinerii din România și cei din Polonia va avea loc în Nowy Pudlow, Județul Poddębice, Voievodatul Łódź.
  • Impreuna cu ISU Chisinau, modernizam si dotam un centru de prim ajutor!
În perioada 07.08.2020 – 07.02.2022, Asociaţia Om Bun va implementa proiectul <<Improving response time for emergency situations în the cross-border area by renovating and equipping the infrastructure necessary for training and effectively managing the population în the provision of first aid>>, în parteneriat cu Centrul Republican de Instruire din cadrul IGSU Chişinău, finanţat din fonduri transfrontaliere, cu o valoare totală de 326,525 Euro.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:
– Modernizarea şi dotarea unui centru de instruire pentru prim ajutor în Republica Moldova
– Instruirea a 1360 de persoane din 10 localităţi din România şi Republica Moldova în ceea ce înseamnă acordarea de prim ajutor, dintre care 1000 de copii, 300 de persoane adulte şi 60 de angajaţi ai IGSU Republica Moldova
– Creşterea gradului de implicare a populaţiei în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de urgenţă
– Derularea unei campanii de împădurire care să implice 300 de persoane