Proiecte în derulare

  • IMPACT JUST, pentru drepturile omului

Proiectul „IMPACT JUST – Îmbunătățirea Mecanismelor și Politicilor Actuale privind Condițiile și Tratamentul persoanelor private de libertate”, depus în cadrul apelului nr. 5 ”Drepturile Omului – implementare la nivel național”, organizat în cadrul Programului „Dezvoltare Locală”, finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 şi Guvernul României a fost aprobat. Valoarea finanțării nerambursabile a proiectului este de 4.097.474,18 lei iar partenerul nostru este Penitenciarul de Maxima Siguranta Iasi.

 

  • Scoala de vara pentru 50 de copii din mediul rural
Am lansat proiectul „Să fim, din nou, copiii de altădată!”, finanțat din fondurile Direcției Județene pentru Sport şi Tineret Iaşi, care se desfășoară în perioada 06.09.2021 – 06.11.2021, în comuna Țibănești, județul Iași.
Proiectul are ca scop îmbunătățirea competențelor de viață a 50 de tineri marginalizați/excluși social, în vederea creșterii gradului de incluziune socială.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
👉 Crearea unor instrumente de educație non-formală adaptate nevoilor actuale ale 50 de tineri marginalizați/excluși social din județul Iași;
👉 Dezvoltarea aptitudinilor şi abilităților sociale, civice şi de viață în cadrul unei tabere de vară organizată în comuna Țibănești, în perioada 13.09. – 23.09.2021, pentru 50 de tineri marginalizați/excluși social;
👉 Organizarea unei excursii de o zi in Municipiul Iasi pentru acestia
👉 Cooptarea în activități civice și de protecția mediului a 50 de tineri, având ca beneficiari indirecți peste 1000 de persoane din județul Iași, membri ai comunității locale;
👉 Organizarea unei campanii de informare și promovare a egalității de gen, egalității de șanse și anti-discriminatorii.
  • Schimb de experienta cu tinerii din Polonia!
Primul proiect Erasmus!
Asociația Om Bun împreună cu Fundația Tu brzoza din Polonia va implementa proiectul
„Make me shine”, finanțat din fondurile Erasmus+ – Youth exchange.
Schimbul de experiență între tinerii din România și cei din Polonia va avea loc în Nowy Pudlow, Județul Poddębice, Voievodatul Łódź.
  • Impreuna cu ISU Chisinau, modernizam si dotam un centru de prim ajutor!
În perioada 07.08.2020 – 07.02.2022, Asociaţia Om Bun va implementa proiectul <<Improving response time for emergency situations în the cross-border area by renovating and equipping the infrastructure necessary for training and effectively managing the population în the provision of first aid>>, în parteneriat cu Centrul Republican de Instruire din cadrul IGSU Chişinău, finanţat din fonduri transfrontaliere, cu o valoare totală de 326,525 Euro.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:

► Modernizarea şi dotarea unui centru de instruire pentru prim ajutor în Republica Moldova

►Instruirea a 1360 de persoane din 10 localităţi din România şi Republica Moldova în ceea ce înseamnă acordarea de prim ajutor, dintre care 1000 de copii, 300 de persoane adulte şi 60 de angajaţi ai IGSU Republica Moldova

► Creşterea gradului de implicare a populaţiei în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de urgenţă

►Derularea unei campanii de împădurire impreuna cu 300 de persoane din zona transfrontaliera